Library
My library

+ Add to library

Profile

Zasady zamieszczania komentarzy dotyczących materiałów informacyjnych Doctor Web

 1. Nie będą publikowane komentarze (posty) pisane w większości dużymi literami, jak również komentarze technicznie niepoprawne, na przykład:
  • Posty identyczne z innymi postami (komentarzami).
  • Posty z kodowaniem znaków innym niż kodowanie obowiązujące w witrynie.
  • Posty zniekształcające sposób postrzegania witryny i nie pasujące do jej wyglądu.
  • Posty bez tekstu lub innych treści.
 2. Obraźliwe słowa i teksty mogące urazić inną osobę i/lub grupę osób, zaszkodzić reputacji, godności i wizerunkowi biznesowemu innej osoby i/lub grupy osób bądź mogące urazić uczucia narodowe lub religijne innej osoby i/lub grupy osób są zakazane, niezależnie od ich języka, kodowania czy funkcji w wiadomości (tekst, nagłówek).
 3. Nie dopuszcza się zamieszczania komentarzy nawołujących do nienawiści i nietolerancji na podłożu społecznym, narodowościowym, seksualnym lub religijnym, jak również do dyskryminacji w postaci zdefiniowanej w ustawodawstwie RP.
 4. Zakazuje się również zamieszczania wiadomości, które bezpośrednio lub pośrednio nawołują do łamania prawa RP, bądź zawierają opis lub wskazówki dokonywania czynów zabronionych, w tym sposobów uniknięcia odpowiedzialności za takie czyny.
 5. Nie dopuszcza się wypowiedzi nie na temat, jak również mających postać nieakceptowaną w sieci internet, takich jak wypowiedzi napastliwe, niepożądane lub wielokrotnie powtarzane.

Komentarze podlegają wstępnej moderacji. Firma Doctor Web zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji komentarzy, bez powiadomienia i wyjaśnienia.